Hướng dẫn nhận bảo hiểm khi dự án SCAM tại Coin4z

I. Bảo hiểm là gì?

 • Bảo hiểm hay khoản bồi thường tổn thất là một quỹ tiền mặt được admin của dự án HYIP chi trả hoặc được trích ra từ quỹ chung của blog nhằm đền bù sự tổn thất của Nhà đầu tư, một hoặc toàn phần tại một chương trình (dự án) đầu tư cụ thể có thông báo được bảo hiểm từ phía blog.
 • Bảo hiểm giảm thiểu một phần rủi ro cũng như những tổn thất từ các chương trình lừa đảo.
 • Hiện tại phía blog chỉ trả bảo hiểm qua Perfect Money (PM).Nếu bạn đầu tư bằng crypto chúng tôi sẽ tính toán dựa theo giá trị tại thời điểm bảo hiểm được mở.

II. Điều kiện để nhận được tiền bảo hiểm

 1. Đăng kí tài khoản và đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu ở blog tại dự án được bảo hiểm theo thông báo.  (Ví dụ: dưới upline Coin4z)
 2. Đã đặt đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng giới thiệu (RCB) tại chương trình (dự án) đầu tư có bảo hiểm theo thông báo, đây là điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện để chúng tôi có thể xác minh rõ thông tin cũng như có số liệu thống kê chính xác nhất nhằm tránh các trường hợp lừa đảo. Nếu bạn không đặt đơn yêu cầu RCB, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu bảo hiểm từ bạn.
 3. Đầu tư vào gói (kế hoạch) đầu tư có biểu tượng inssure (khóa xanh) trong bài review của dự án trên blog.
 4. Tham gia đầu tư trong 7 ngày từ khi dự án được review trên blog.
 5. Chỉ bảo hiểm cho khoản tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư (*) tại chương trình (dự án) tổng mức đầu tư không vượt quá 501$, nếu đầu tư vượt quá mức quy định này, sẽ không được nhận tiền bảo hiểm. . Đừng quên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, hãy chia nhỏ ra nhiều chương trình khác nhau.
 6. Báo danh trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu bảo hiểm.

(*) tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư là khoản tiền gửi bạn phải gửi trực tiếp từ ví cá nhân của bạn (Ví PM, Ví Blockchain, Ví Coinbase,…) vào chương trình (dự án) đầu tư.

III. Các trường hợp không nhận được tiền bảo hiểm

 1.  Không là thành viên đăng kí trực tiếp dưới link giới thiệu của blog.
 2. Đầu tư vào những chương trình không có bảo hiểm theo thông báo.
 3. Đầu tư vào những chương trình có bảo hiểm nhưng đã hết hạn bảo hiểm, đã được blog thông báo ngừng bảo hiểm cho chương trình (dự án) đầu tư đó.
 4. Không đặt đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng giới thiệu (RCB).
 5. Đầu tư vào những kế hoạch (gói đầu tư) không có biểu tượng
 6. Tái đầu tư từ số tiền (số dư) trong ví tài khoản đầu tư
 7. Tổng đầu tư vượt quá mức quy định 501$.
 8. Báo danh muộn từ ngày thứ 04 trở đi tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu bồi thường (thời điểm từ ngày thứ 04 trở đi, chúng tôi bắt đầu đóng đơn yêu cầu để thực hiện tính toán việc bồi thường cho Nhà đầu tư).
 9. Có những hành vi gian lận, khai khống khi lập đơn yêu cầu bảo hiểm: số tiền RCB, số tiền đã rút, số tiền tổn thất, ngày đầu tư, số tiền đầu tư,…Hãy lưu ý đơn yêu cầu bảo hiểm được chúng tôi xử lí thủ công và tính toán chi tiết từng thành viên đã gửi đơn yêu cầu nên hãy thật cẩn thận, nếu không chúng tôi có quyền từ chối đơn yêu cầu bảo hiểm từ bạn.

IV. Cách thức tính tiền bảo hiểm

A. Tổng số tiền tổn thất của NĐT không vượt quá quy mô bảo hiểm

Ví dụ: Chương trình X bảo hiểm 500$ cho dự án của họ tại blog.

* Giả sử có 6 người tham gia đầu tư lần lượt là:

1. Đầu tư 100$.

2. Đầu tư 50$.

3. Đầu tư 200$.

4. Đầu tư 500$.

5. Đầu tư 3,000$.

6. Đầu tư 100$.

* Tổng kết lợi nhuận như sau:

1. Đầu tư 100$ (Lợi nhuận 200$).

2. Đầu tư 50$ (Hòa vốn).

3. Đầu tư 200$ (Lỗ 100$).

4. Đầu tư 500$ (Lỗ 300$).

5. Đầu tư 3,000$ (Lỗ 800$) – Bị loại vì vi phạm điều 7 tại điều kiện nhận bảo hiểm (mục III).

6. Đầu tư 100$ (Lỗ 100$).

* Tổng thiệt hại được xác định như sau:

– Là những người bị thiệt hại (loại số 1 & số 2).

– Đầu tư không được vượt quá mức quy định 501$ (loại số 5).

=> Các trường hợp được nhận bảo hiểm là số 3; 4 & số 6 với tổng mức thiệt hại là: 100$ + 300$ + 100$ = 500$.

Đây là trường hợp số tổn thất của toàn bộ NĐT không vượt quá phạm vi bảo hiểm nên toàn bộ số tiền mất của người số 3; 4 & 6 sẽ được bồi thường lại hoàn toàn 100%.

B. Tổng số tiền tổn thất của NĐT vượt quá quy mô bảo hiểm.

Ví dụ: Chương trình X bảo hiểm 500$ cho dự án của họ tại blog.

* Giả sử có 6 người tham gia đầu tư lần lượt là:

1. Đầu tư 300$.

2. Đầu tư 200$.

3. Đầu tư 600$.

4. Đầu tư 2,500$.

5. Đầu tư 500$.

6. Đầu tư 400$.

* Tổng kết lợi nhuận như sau:

1. Đầu tư 300$ (Lỗ 200$).

2. Đầu tư 200$ (Lợi nhuận 100$).

3. Đầu tư 600$ (Hoà vốn).

4. Đầu tư 2000$ (Lỗ 1000$)  – Bị loại vì vi phạm điều 7 tại điều kiện nhận bảo hiểm (mục IV).

5. Đầu tư 500$ (Lỗ 500$).

6. Đầu tư 400$ (Lỗ 300$).

* Tổng thiệt hại được xác định như sau:

– Là những người bị thiệt hại (loại số 2 & số 3).

– Đầu tư không được vượt quá mức quy định 501$ (loại số 4).

=> Các trường hợp được nhận bảo hiểm là số 1; 5 & số 6 với tổng mức thiệt hại là: 200$ + 500$ + 300$ = 1,000$.

Vì tổng số thiệt hại của NĐT là 1,000$ vượt quá quy mô bảo hiểm (500$), nên chúng tôi sẽ có cách tính như sau:

Số tiền bảo hiểm nhận được = (Quy mô bảo hiểm : Tổng số tiền tổn thất) x Số tiền tổn thất của cá nhân

Từ công thức tính toán này số tiền bảo hiểm mà người số 1; 5 & 6 lần lượt nhận được là:

1. Lỗ 200$, nhận bồi thường = [quy mô bảo hiểm (500$) : tổng số tiền tổn thất (1,000$)] số tiền tổn thất của cá nhân (200$) = 100$.

5. Lỗ 500$, nhận bồi thường 250$.

6. Lỗ 300$, nhận bồi thường 150$.

V. Cách tính số tiền bạn đã nhận

1. Số tiền bạn đã nhậnSố tiền RCB + Số tiền lãi đã nhận

2. Số tiền lãi đã nhận được tính theo công thức:

Số tiền lãi đã nhận = (Ngày kết thúc*Ngày đầu tiên trả lãi về tài khoản) x % lãi nhận hàng ngày x Số tiền đầu tư

Ghi chú:

(*) Ngày kết thúc là ngày chương trình đầu tư dừng hoạt động (ngừng thanh toán) được thông báo chính thức từ phía là blog.

Ví dụ: Bạn đầu tư 100$ vào chương trình X với lợi nhuận 5% mỗi ngày và hoa hồng được hoàn lại là 5% số tiền gửi.

Ngày bạn đầu tư là 18/01/2019, ngày bạn nhận lãi đầu tiên là ngày 19/01/2019. Vào ngày 29/01/2019, phía blog có thông báo chính thức chương trình X dừng hoạt động và tất cả thành viên tham gia đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog chịu tổn thất sẽ được bồi thường.

Sau khi có thông báo chính thức, bạn bắt đầu tính toán số tiền đã nhận theo 2 công thức trên:

+ Bạn xác định được rằng số tiền RCB bạn nhận được là 5% số tiền gửi tương ứng là 5$.

+ Đối với số tiền lãi đã nhận, bạn xác định ngày nhận lãi đầu tiên bạn nhận được là ngày 19/01 đến ngày kết thúc theo phía thông báo từ blog là ngày 29/01, nghĩa là bạn đã được nhận lãi 10 ngày với lợi nhuận 5% hàng ngày.

-> Số tiền lãi bạn đã nhận được: 10 ngày x 5%/ngày x 100$ đầu tư = 50$.

=> Số tiền bạn đã nhận được = 5$ (RCB) + 50$ (số tiền lãi đã nhận) = 55$.

3. Lợi nhuận của bạn luôn phải được rút đều đặn, nếu quy định rút mỗi ngày, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi ngày; nếu quy định rút mỗi tuần, mỗi tháng, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi tuần, mỗi tháng. Khi bạn có cơ hội rút nhưng bạn không rút tiền, khi tính toán thiệt hại, chúng tôi vẫn coi đó là một khoản tiền bạn đã rút ra.

5 1 vote
Article Rating

Bài viết Review Liên Quan

Theo Dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments